Plantilles

Ja són trenta que han d’aillar

per conseqüències previstes…

Quan se’n vagin es turistes

mos tornaran confinar…

.

Es Govern ha mesurat

el ram de s’educació:

d’alumnes n’hi ha a la daldor,

s’aula s’ha massificat;

ara ho tenim arreglat,

amb una forta inversió…

Ell sa massificació

serà des professorat.

.

Emperò a sa nostra illa

serà una cosa eixorca,

que tot augment de plantilla

només es farà a Mallorca.

.

Treinta personas están en aislamiento en Menorca para prevenir contagios
El Govern reforzará el nuevo curso escolar con 458 nuevos profesores

Leave a Reply