Pla de reactivació

Diu que tot ‘nirà millor,

es Govern n’és molt devot,

que mos vol treure des clot

amb plans de reactivació,

i  es veu que cada sector

no veu que s’ompli cap got,

pensant amb es pla pilot

tothom està en trasquiló.

.

I és que es poble no és il·lús,

reactivar s’economia

no és igual que cada dia

a Favàritx ‘rribi es bus. 

.

VPO, empleo de calidad y economía sostenible: ejes para reactivar Balears
El parking de Favàritx ya espera turistas

Leave a Reply