Rescat

Ja vam rescatar es banquers

amb sa crisi des passat,

ara anam pes mateix fat

per rescatar es hotelers;

amb sa falta de doblers,

tothom demana es rescat,

i com deu ser que s’Estat

rescata an es qui en té més?

.

Amb es doblers repartit

un homenatge farem,

p’rò ja no rescatarem

ses víctimes des COVID.

.

El sector hotelero reclama un rescate de las administraciones para resistir la crisis
Menorca no se olvida de las víctimas de la covid-19

Leave a Reply