Agost

Es mes d’agost ja comença

i cauen ses esperances,

que hem d’escurçar ses vacances

mos demana la Jet dos,

i no se pot ser ufanós

a ses illes Balears

que ses reunions familiars

seran de quinze persones,

que aquí i altres zones

en tenim molt mals presagis,

tornen a pujar es contagis

i tornam ‘nar de gorbeu,

repartir es fons europeu

ell s’Estat mos posa al dia

que implica s’autonomia

i també el rei d’Espanya,

perquè aquest sempre hi guanya

que fot es doblers amb manya,

com des port s’autoritat

que as final ja l’han cessat

per voler fer avavol,

que ara faran fer un control

as turisme nacional,

Sanitat vol ‘turar es mal

de qualsevol manera,

i damunt sa carretera

un cable elèctric cau

per açò es forma un cacau

i puja es rebut des llum,

perquè si n’hem de fer consum

que no sigui botellon

que ara se calor mos fon

i patir no mos fa gana

vol més fumar marihuana

de ses cent trenta-cinc plantes

i si són paraules santes

ja me donareu sa raó.

Leave a Reply