Contra vent

Quan deixam s’estiu enrere

tots veim que empreses i gent

cauen sense esmirament:

s’economia s’esvera…

Si es turisme és sa fal·lera,

açò és anar contra vent…

I si ha arribat es moment

de baratar sa manera?

.

S’illa aguanta persistent

per recuperar lo que era,

però cau, cau lentament

com ho fan darrerament

es xalets de s’Albufera.

.

Casi 500 empresas dejaron de cotizar a la Seguridad Social en pleno agosto
Tres chalés con las horas contadas, ocho atorados y unos 50 para 2038 en el parque natural

Leave a Reply