Dues UCIs

Es virus toca ses xulles

i en part mos ‘gafa mania, 

perquè aquesta malaltia

a ponent troba ses mulles;

no hi ha rosa sense pues:

pujam de categoria

i d’UCIs avui en dia

a l’hospital ja n’hi ha dues.

.

Sa policia té vista,

farà veure que controla

i, ben igual que a s’escola,

pes carrer passarà llista.

.

Clar que és pes bé de sa gent

i no hem de ser tan crítics,

tot es nostro remanent

serà per pagar es polítics

de Madrid, as parlament.

.

El aumento de casos COVID obliga al hospital a abrir una segunda UCI
El Govern facilitará un listado de las personas que tienen que estar aisladas para que la Policía Local las controle
El Consell se abre a ceder el remanente pese a que Més lo critica

Leave a Reply