Es Hotels i el camp

Açò ja es veia venir,

que es turisme va p’enrere,

i el camp no se recupera

que tampoc no pot lluir…

No tenim altre camí?

Només volem fer drecera:

que vengui gent estrangera

i no comprar lo d’aquí.

.

Per sa recuperació

que fa falta avui en dia,

camps i hotels en agonia,

tal volta serà millor

sembrar tanques de maria.

.

Los hoteles que abrieron en agosto llenaron el 45 por ciento de sus camas
El campo aguanta la covid-19 pese a la bajada del precio de la carne

Leave a Reply