Jo, docent

Docents, tenim prou espai,

amb ànim hem de seguir…

Per què en tost de construir

cercam fer s’enderrossall?

Pel món som un escandall

que sempre tenim a dir

i ara cercam es camí

per no començar es curs mai.

.

Sa fusió és per as banquers,

sa fusió és per ‘nar en augment…

De sa plantilla existent,

bona part hi és de més…

Lo que importa no és sa gent,

lo que importa és es doblers.

.

La Junta de Personal Docente de la Isla pide retrasar el inicio del curso escolar
La fusión bancaria implicará un ajuste que alarma a las plantillas

Leave a Reply