Consorci

Es Consorci fa campanya

des set per cent que ara hi ha,

a deu milions vol ‘rribar

emperò es cul no se banya…

Tan si mateix, res no hi guanya:

per a què serveix cobrar

si es dia de demà

llavors tot s’ho queda Espanya…

.

Tot es nostro capital

ell és prest que s’ho enforna,

i amb només lo que mos torna,

és s’ingrés mínim vital?

.

El Consorcio de Rústico llega a los 10 millones de multas aunque solo ha cobrado un 7%
Balears vuelve a quedar por debajo de la media en el dinero que recibirá de Madrid
Más de 1.200 hogares de Balears tienen reconocido el Ingreso Mínimo Vital

Leave a Reply