Educació i sanitat

A sanitat se permet

fer canvi d’especialistes,

però qui són es artistes

que publiquen es decret?

.

Dins es ram de sanitat,

ara fa vaga es doctor

perquè viu en trasquiló

i no està gens valorat…

I també es professorat,

dins es ram d’educació,

torna explicar sa lliçó

sense sebre es resultat…

.

A s’educació s’entén

que no es ‘gafa per ses puntes:

examen de tres preguntes,

o s’aprova o es suspén.

.

El Govern cifra en el 20 % el seguimiento de la huelga de médicos en Menorca
Docentes denuncian que se les envía a clase sin resultado de PCR ni seguimiento

Leave a Reply