Es Born, retorn

Setembre va estar en dijú,

sa gent no va fer retorn,

s’hotel du sa post as forn

d’aquest any tan insegur,

emperò encara és més dur

sa cultura de s’entorn:

feia quinze anys que a Es Born

no l’ocupava ningú.

.

I vindrà temps de més fam,

que açò només és es pròleg,

ja ho ha dit s’epidemiòleg:

«no esteim tan bé com pensam!»

.

Septiembre perdió 88.000 clientes de hotel y la mitad de la ocupación
El Teatre des Born regresa por fin a escena
Maties Torrent: «En Menorca no estamos tan bien como pensamos»

Leave a Reply