Més aules

És com un extret de faules

s’incidència d’aquest mal,

i s’ensenyament formal

ha pogut desfer ses aules,

i és que ara no tenc paraules:

quan vol s’escola és genial,

amb es mateix personal

s’han creat més de cent aules.

.

Ell s’estiu semblava etern

igual que es temps insalubre,

del cel passam a l’infern

perquè ja a mitjans d’octubre

de sobte arriba s’hivern.

.

Los centros educativos han creado 141 grupos nuevos con 21 profesores extra
Noche fría en Menorca: la mínima ha caído hasta los 5,9 grados

Leave a Reply