Ni cartes ni cantar

Es jubilat, què farà

en aquest moment tan crític,

que es club pot ser molt raquític

sense cartes ni cantar;

açò deu ser com tornar

as temps des paleolític,

és com prohibir an es polític

que s’aturi de xerrar.

.

Feim sa prova, com ses monges,

i ho feim durar tanta estona

que ja som persones flonges:

ell ara esteim dins sa zona

i dins es temps de taronges.

.

Prohibido cantar y jugar a las cartas en clubes de jubilados de Menorca
Menorca pasa de zona verde a naranja en el 'semáforo' de la UE

Leave a Reply