Archive for octubre, 2020

Etern

miércoles, octubre 21st, 2020

«És com travessar l’infern»

es transportista raona,

«i, si s’obra se fracciona,

açò serà un foc etern…»

Talment és el món modern

així es polític funciona,

que vol fer durar s’estona

d’estar assegut as govern

.

No importa treure es detalls

per botar sa carretera,

si volem  evitar es falls

podem ‘gafar una drecera

com es camí de cavalls.

.

Es camí de cavalls neda

que es Consell sempre ha d’optar

i no hi poden pernoctar

per temor des toc de queda.

.

Los transportistas temen que fraccionar las obras de la 'general' las eternice
El Consell no permitirá pernoctar en las paradas del Camí de Cavalls
El Gobierno estudia declarar el estado de alarma en toda España para imponer el toque de queda

Girar a l’esquerra

martes, octubre 20th, 2020

S’alternativa és estreta:

es pont tiraran enterra,

per acabar aquesta guerra

no en treurem s’aigua més neta…

S’estratègia és secreta:

prohibit girar a l’esquerra,

vam si qualque vot s’aferra

de sa banda centre-dreta…

.

Per finançar aquest procés

són moments bastant fotuts;

si volem esser es creguts

que Madrid doni doblers,

podem esperar asseguts…

.

El Consell eliminará el cruce de Rafal Rubí para evitar giros a la izquierda

Consorci

lunes, octubre 19th, 2020

Es Consorci fa campanya

des set per cent que ara hi ha,

a deu milions vol ‘rribar

emperò es cul no se banya…

Tan si mateix, res no hi guanya:

per a què serveix cobrar

si es dia de demà

llavors tot s’ho queda Espanya…

.

Tot es nostro capital

ell és prest que s’ho enforna,

i amb només lo que mos torna,

és s’ingrés mínim vital?

.

El Consorcio de Rústico llega a los 10 millones de multas aunque solo ha cobrado un 7%
Balears vuelve a quedar por debajo de la media en el dinero que recibirá de Madrid
Más de 1.200 hogares de Balears tienen reconocido el Ingreso Mínimo Vital

Nou brot

domingo, octubre 18th, 2020

Enc que hi ha es contenidor

no sabem separar es fems,

i es virus va a contratemps

que no l’entén cap doctor,

per Ciutadella i per Maó,

primer brota pes extrems

i ara troba es llocs suprems

pes centre, per s’interior.

.

Dins des nostre món illenc

no troba es lloc ideal,

després de sa capital,

ara s’ha fet alaiorenc.

.

Un nuevo brote en Alaior eleva a 69 los casos activos de covid en Menorca
Sant Lluís duplica el porcentaje de separación de residuos de Ciutadella

Illa Plana

sábado, octubre 17th, 2020

Sempre volem fer ufana,

sempre volem lo millor,

p’ro és una contradicció

gastar de manera vana,

per refer una illa Plana

invertim fins un millor

i no posam mig velló

pes qui encara passa gana.

.

Mentres contruïm es temple,

anem a pams i no a canes…

Sa ministra mos contempla:

deu ser per ses illes planes

que mos posa com exemple…(?)

.

Un millón de euros para convertir la Illa Plana en un centro de deportes náuticos
La ministra Teresa Ribera pone la Isla como ejemplo pos covid

Més aules

viernes, octubre 16th, 2020

És com un extret de faules

s’incidència d’aquest mal,

i s’ensenyament formal

ha pogut desfer ses aules,

i és que ara no tenc paraules:

quan vol s’escola és genial,

amb es mateix personal

s’han creat més de cent aules.

.

Ell s’estiu semblava etern

igual que es temps insalubre,

del cel passam a l’infern

perquè ja a mitjans d’octubre

de sobte arriba s’hivern.

.

Los centros educativos han creado 141 grupos nuevos con 21 profesores extra
Noche fría en Menorca: la mínima ha caído hasta los 5,9 grados

Crisis

jueves, octubre 15th, 2020

Si puja es preu des lloguer,

an es comerços afecta…

Si posen s’IVA directa,

s’acadèmia no es manté…

Si sa farmàcia no té

enguany des grip es prospecte…

Si, per un mateix concepte,

es bingo no podem fer…

.

Quan tot va a la bombé,

quan no se fa cap projecte,

quan no pot cobrar s’obrer…

No sols es virus infecta,

sinó sa crisis també.

.

La crisis y la continuidad de los precios de alquileres aboca al cierre de locales
Las academias de enseñanza de Menorca, en riesgo de desaparición si el IVA sube al 21 por ciento
Oleo (Cofarme): «Nos dejan al margen de la vacuna de la gripe»
El nuevo reglamento impide la apertura de bingos en Menorca
Menorca registra cinco nuevos casos, uno de los cuales ingresa en el hospital

Ni cartes ni cantar

miércoles, octubre 14th, 2020

Es jubilat, què farà

en aquest moment tan crític,

que es club pot ser molt raquític

sense cartes ni cantar;

açò deu ser com tornar

as temps des paleolític,

és com prohibir an es polític

que s’aturi de xerrar.

.

Feim sa prova, com ses monges,

i ho feim durar tanta estona

que ja som persones flonges:

ell ara esteim dins sa zona

i dins es temps de taronges.

.

Prohibido cantar y jugar a las cartas en clubes de jubilados de Menorca
Menorca pasa de zona verde a naranja en el 'semáforo' de la UE

Dos brots…

martes, octubre 13th, 2020

Es virus és un gendarme

que brota entre es personal,

ja no atura es fet viral

ni un glopet d’aigua del Carme,

si no tenim cap més arma

per Maó s’escamparà es mal

i, com que és sa capital,

prest declararem s’alarma.

.

Sa prevenció no és igual,

ara ho som fins es extrems,

dos mesos de material…

P’ro també és es mateix temps

de perill mediambiental.

.

El número de brotes sociales en Maó se eleva a dos, con 25 contagiados
Salud estrena un almacén externo al hospital y tiene material para dos meses
El GOB advierte del peligro ambiental de las mascarillas quirúrgicas

Cases d’acollida

lunes, octubre 12th, 2020

Ell ses cases d’acollida

no tenen capacitat

per poder donar més vida,

pes nouvingut i aturat

Menorca no té prou mida.

.

Mesures vol es Consell

per acollir tanta gent

i vol que s’ajuntament

ajudi a posar remei,

que no faixin més rovell

i emprin per s’allotjament

s’hotel i s’apartament

i almanco faran servei.

.

El Consell pide medidas ante el riesgo de colapso de las casas de acogida