Desestrangerització

Gent d’allà i gent d’aquí,

diferència no hem de fer,

i a tothom que a s’illa ve

s’escola l’ha d’acollir;

si ha baratat es camí

per s’alumnat estranger,

què és, que no l’acollim bé

o és que ja es sent menorquí?

.

Siguin tots ben arribats

enc que costin sacrificis,

perquè es nostros prejudicis

són massa nitrificats.

.

La tendencia de alumnos extranjeros va a la baja, al contrario que en Balears
La desnitrificadora de Maó ya está instalada

Leave a Reply