Ensoldemà

Com que passa ple es torrent,

com que està descontrolat,

només pot dar resultat

sa mesura contundent,

emperò és poc eficient

perquè sempre poca ha estat

sa responsabilitat

que demostra aquí sa gent.

.

Ses places per sant Antoni

són ben buides, són un plany,

que a sa Diada d’enguany

ho ha guanyat tot el dimoni.

.

Menorquines, menorquins,

defora no hem demostrat,

p’ro sa menorquinitat

tothom a la du dedins.

.

Maties Torrent: «Hemos perdido el control, hay que tomar medidas contundentes»

Un Sant Antoni sense processó

Leave a Reply