Creixement

Si és que una altra temporada

es turisme ja hem perdut,

no passam tots per s’embut

hi ha es qui creix amb arrancada,

amb sa ronda dissenyada

Lo vol créixer cap al sud,

i es Consell, amb amplitud,

ho fa cap a s’Esplanada.

.

Però fa por es creixement

de sa gent que és partidària

d’una força necessària

per assaltar un parlament.

.

El nuevo plan general de Alaior diseña una ronda para el desarrollo hacia el sur
La Oficina Insular de Vivienda, de alquiler en un local de la Esplanada
Balears recuerda el 23-F cuarenta años después

Leave a Reply