Monopoli

Monopolis xuclen sang

per fer més economia,

travessar la mar un bon dia

i es bitlets pugen de rang;

‘nem enrera com es cranc,

cap as preus que abans hi havia…

Si pot ser, mos ‘gradaria

que es transport sortís de franc.

.

A Fornells, allà en Es Pla,

no sabem que és més propici:

construir es gran edifici

o deixar-ho com està.

.

Tots es fets entren en joc

perquè sempre és lo que passa:

en sa  vida… uns per massa

i uns altres per massa poc.

.

La ruta de Menorca con Alcúdia se encarece un 50 por ciento desde que opera en monopolio
El edificio de la discordia

Leave a Reply