Droga

Es Govern té mà de sant,

és com menar una somera:

primer, arri cap envant,

després, arri cap enrera.

.

Quan es virus no està en voga

podem sembrar un altre blat,

enc que dins aquest sembrat

sa restricció se prorroga,

si no esclatam sa bufoga

tothom se sent ofegat,

és per ‘ço que ara hem tornat

cap es camí de sa droga.

.

El Govern actualiza a 5 las comunidades cuyos viajeros podrán entrar a Balears sin presentar PCR negativa
Desarticulada una red criminal de tráfico de droga asentada en Menorca

Leave a Reply