Mestres amb vacuna

Hem posat mil prohibicions,

es Govern hem acusat,

ara surt sa veritat

i es culpable surt des fons,

és quan posen injeccions

i es mestres s’han vacunat

que Alemanya ha anunciat

que aixeca ses rectriccions.

.

Cert que es feminisme puja

i s’ha vist que no li pot

ni s’estatus ni es complot

ni es virus ni sa pluja.

.

Los efectos de la vacuna dejan en casa a unos 150 docentes de Menorca
TUI anuncia que Alemania levantará las restricciones con Balears debido a su recuperación sanitaria
El feminismo sí que sale a la calle en Ciutadella

Leave a Reply