Plena normalitat

Sanitàriament entès,

esteim en sa plenitud,

Menorca té sa virtut

que no queda ningú fes,

però as Govern, tan entès,

regeix sa llei de s’embut

perquè esteim bé de salut

i no mos deixa fer res.

.

Ja poden amollar fil,

normalitat sanitària…

si ningú em fa la contrària

ja em puc infectar tranquil.

.

Menorca, el único territorio de España en situación sanitaria de plena normalidad

Leave a Reply