Un any

Es virus ha estat capaç

de canviar es nostro vaivé,

hem anat a la bombé,

hem hagut d’afluixar es gas…

I fa un any des primer cas!

A veure si l’any que ve

en sortim de s’embaràs

i pot fer un any des darrer…

.

I si no mos va prou bé,

no hem de caure dins es pànic

que, vengut de l’estranger,

ha arribat un grup britànic.

.

Dins es càlcul més logístic

sols hi cap s’únic motiu:

tothom vol, de cara a estiu,

que vengui es virus turístic.

.

Hoy se cumple un año del virus que cambió nuestras vidas
Detectado un brote laboral de cuatro positivos de la cepa británica en Menorca

Leave a Reply