432.082 per 79

Aquest preu que quedi escrit…

Es turisme va davant

maldament sigui pagant

i estigui a s’hotel covid;

ja me direu quin profit

perquè vengui es visitant

si s’hotel mos cobra tant:

negoci de na Peix Frit.

.

S’import duu prou avantatge

que no s’ha vist compensat,

enc que es Consell s’ha aturat

i no ha sortit de viatge.

.

El hotel covid de Menorca ha alojado desde julio a 79 personas con un coste de 432.082 euros
El año de la covid reduce un 70 % el gasto del Consell en viajes oficiales

Leave a Reply