Dalt Es Born

Sant Joan no farà espires,

tan sols sortiran bubotes,

ni caragols ni carotes,

ni replecs ni tocs ni fires…

Però, si ara bé t’ho mires,

an Es Born tendrem ses notes

d’animals de quatre potes

com ses taules i cadires.

.

A llevant han coindidit

que volen complir ses normes,

i atesos tots es informes

es port de poc ha servit,

per actuar amb més sentit

que aprofitin ses reformes

per fer-lo un poc més petit.

.

Ciutadella permitirá cuatro terrazas en Es Born solo si hay estado de alarma
Puertos prevé dos inviernos de obras para transformar 2,5 kilómetros de vial en Maó

Leave a Reply