Ni s’americana

Es producte no es permet

i açò que mos feia gana,

no durem s’americana

encara que faixi fred.

.

Tothom s’ha de vacunar

si es vol sortir de sa cova,

ses farmàcies fan sa prova

directament amb s’humà;

ni europeu ni americà,

ni amb una vacuna nova,

as final sempre es comprova

que no hi ha res de fiar.

.

Ses errades són comunes,

qualque cosa haurem de fer,

tal volta aniria bé

un refugi antivacunes.

.

Balears se queda sin las 3.600 dosis de Janssen tras la alerta de EEUU
Descubren un refugio antiaéreo de la Guerra Civil al que se accedía por la Escuela de Adultos de Maó

Leave a Reply