Nivell A

S’energia és es camí

i vol un certificat…

Es batles s’hi han oposat

no ho poden encobeir,

s’esforç hem de mantenir

contra es virus malanat,

però quan l’haguem guanyat

‘narem contra es PTI.

.

Ves lo que haurem de gastar

perquè, ara sense remei,

s’edifici des Consell

tengui es certificat A.

.

És lo que es Consell desitja

i ho demana quan convé

que sa Torre de Sanitja

es certificat no el té.

.

Solo 87 edificios de Menorca tienen la calificación A que exige el PTI
La torre de Sa Nitja recupera esplendor

Leave a Reply