Sopar defora

Restauradors, vora vora:

«Volem obrir es restaurant

per darrera i per davant».

Cap as Govern tot s’implora.

«Ja mos arribarà s’hora»,

diu es Govern expectant,

«emperò, ara, mentrestant,

haurem de sopar defora».

.

Dins ses coses tan ingrates,

es Govern ho té ben clar,

no és tan important menjar

com dur unes bones sabates.

.

El Govern balear comunica a los restauradores que no permitirá abrir los interiores para cenas
El Govern confirma las ayudas directas para el calzado, pero no para el queso

Leave a Reply