Diferents

Menorca és molt diferent

de sa resta de s’Estat,

no té tanta mortaldat

per aquest virus dolent,

p’ro no és açò, solament,

passa de curs s’alumnat

i també comptam més gent

que sa cova ha visitat.

.

És per sa Universitat,

enc que està infrafinançada?

És que es virus, tal vegada,

dins ses coves no hi ha entrat?

.

La mortalidad por covid en Menorca, 4 veces inferior a la media de España
Los alumnos que pasaron de curso en Secundaria aumentaron del 90 al 95%
1.445 visitantes en el primer mes de la Cova de s’Aigua
Llorenç Huguet: «Los resultados de la UIB son un milagro siendo una universidad infrafinanciada»


								
				

			

Leave a Reply