Indicadors avall

Davallen es ascensors,

s’horari d’obrir es taulell

i sa feina fa clivell

per tots es treballadors,

i seguim tan restrictors

des d’un a s’altre cantell,

per açò es indicadors

davallen tots de nivell.

.

Ell no tenen mai doblers

per fer obra pes proïsme,

emperò per fer turisme

sempre en tenen en excés.

.

Qui vola a sa capital

en té una mala campanya,

si a Madrid comença Espanya

Menorca no és ni as final.

.

La mayoría de los indicadores de la covid-19 en Menorca siguen en un nivel de riesgo bajo
El Govern regalará un bono de 100 € a los residentes para hacer turismo interislas
No se podrá volar de Menorca a Madrid y regresar el mismo día hasta junio

 

Leave a Reply