Jutges

Quan s’alarma hagi acabat

notarem una buidor…

Tendrem diferenciació

en cada comunitat,

s’incertesa haurà augmentat,

seguirem en trasquiló,

que ara cada restricció

faran passar pes jutjat.

.

Perdem es sentit comú,

es virus por fer progrés

que es jutge tendrà es papers

per posar es to blan o dur,

quan açò és tan insegur,

un Govern no pot fer excés,

p’ro pot regalar doblers

sense que ho jutgi ningú.

.

El caos jurídico planea sobre el fin del estado de alarma
El Govern no aprobará cupos por islas para el reparto de los bonos turísticos

Leave a Reply