Sant Isidre

Oh! Sant Isidre, pagès,

a Menorca no destaques,

que fas menjar per ses vaques

i per sa gent no fas res.

.

Sant Isidre, llaurador,

de Menorca fes cabal,

que en presència fa es jornal

es pages treballador,

i, si pots fer intercessió,

vam si mos lleves es mal,

fes que sigui presencial

sa visita an es doctor.

.

Salud espera que el 40 por ciento de las consultas médicas de Menorca sigan siendo telefónicas
Solo el 1,1 de la producción agrícola de la Isla se destina a la alimentación humana

Leave a Reply