Ara es preu d’avió…

Pagar es preu d’avió mos mata

que es tema mai s’ha aclarit,

primer donen es confit

i llavors sa bomba esclata;

com es llum, voltam sa mata,

que tal volta mai ho han dit

que si viatjam de  nit

sa tarifa és més barata.

.

És ver que hi ha un augment,

però, i es descomptes

pes fet de ser resident?

Açò sols és fer ontes:

tot ho pagues igualment.

.

Las aerolíneas encarecen un 20 % los vuelos con la Península respecto a 2019

Leave a Reply