Centres per vacunar

Sempre tot hi ha cabut

an es centre educatiu,

de vacunes serà es niu

per tota sa joventut,

i, al revés, no feim s’actiu…

Mai  un centre de salut,

per cap condició o motiu,

funciona com a institut.

 

A escola tothom ha après,

p’ro la cosa ha canviat,

es centre educatiu és

per vacunar i no estar fes

i per fer electricitat.

 

Salud estudia vacunar a alumnos de 12 a 16 años en los centros educativos
El Govern venderá electricidad a familias y empresas a mitad de precio en horas punta

Leave a Reply