Daltabaix econòmic

Hem de fer d’equilibristes

amb s’economia, o no?

dins s’època de calor

podem ser un poc optimistes,

que es daltabaix dona pistes

(o deu ser sa sensació?):

s’illa resisteix millor

quan no hi ha tants de turistes.

 

I així feim economia,

resisitim i aguantam fort,

no és com Maó que renuncia

a canviar es sentit des port.

 

Menorca, la isla que mejor resiste el descalabro económico
El puerto de Maó mantendrá este verano la actual ordenación del tráfico

Leave a Reply