Es Dissabte

I, mira que en tenim ganes…

No sentirem es fabiol,

ni veurem cap caragol,

ni cavalls, ni avellanes…

.

Es Dissabte ha arribat,

però avui no balla es sol,

bòtils, gots buits d’alcohol,

carrers d’olor de pixat,

qualque bassa de gitat,

vidre, plàstic pes rodol…

Açò és es nou protocol,

sa nova normalitat.

Leave a Reply