Pescadors

Es semàfor en servei

pot mostrar tots tres colors,

i sols se n’encenen dos

per donar es seu consell:

està en groc, ves quin remei,

per as turoperadors,

però per as pescadors

molts de dies és vermell.

.

Amb ses realitats previstes

Menorca poc se l’empesca,

perquè sa gent sols s’engresca

per poder pescar turistes.

.

Efecto inmediato del semáforo ámbar: TUI y Jet2 vuelven a retrasar su llegada
Los pescadores de Menorca alzan la voz contra la Unión Europea

Leave a Reply