Que venguin es anglesos!

Menorca ja compta es dies

per si es Regne Unit ve admès,

esperar és lo únic que ha après

per refer economies,

i no té més energies,

fora d’açò no hi ha res,

i espera es turisme anglès

com si esperàs el Messies.

.

De control en volem més

pes botellots ser evitats,

però volem confirmats

tots es vint-i-sis creuers,

no preocupa s’excés

que des anglesos torrats

se’n cuiden es hotelers.

.

Menorca cruza los dedos ante una semana crucial para el devenir de la temporada
Más control policial tras el fin del toque de queda para evitar los botellones
Veintiséis reservas de crucero pero ninguna escala confirmada en Maó

Leave a Reply