Sant Joan

Certament, sempre serem

animals que feim sa muda,

primer demanam ajuda,

emperò quan és venguda

llavonces no la volem.

 

Sa tradició serà absent

sense tenir es cavalls ran,

emperò per Sant Joan

sa joventut ve igualment,

si es turisme no es tan gran,

feim sa festa permanent,

i cada jorn arribaran

carretades de jovent.

 

La gran mayoría de las empresas no se acoge a las ayudas del Estado
La suspensión de Sant Joan no frena la llegada de turistas jóvenes a Ciutadella

Leave a Reply