Toc de festa

Qui ajuda a treure es sentit…?

Es toc de queda ha acabat,

p’ro es locals tenen tancat

a les dotze de sa nit!

.

Fins ara amb lleis indigestes

hem estat tots enclaustrats,

en es actes distanciats,

tocs de queda i altres gestes…

Just llevam normes molestes

de tot ja mos veim salvats:

què hi ha possibilitats

en s’estiu de fer ses festes?!

.

Devem ser un pou d’ignorància

si mos volen enganar:

perdrem tota s’elegància

si es cavalls han de botar

a una certa equi-distància.

Las terrazas y los interiores de los bares podrán estar abiertos hasta medianoche
La consellera de Salud es «optimista» con las fiestas patronales este verano en Menorca

Leave a Reply