Vals de consum

Si hi ha foc, també hi ha fum,

si hi ha béns, també hi ha mals,

per as comerços locals

mos donen vals de consum,

que no hem de perdre es costum

de comprar tots es regals,

p’ro mos deixen sense vals

per pagar es rebut des llum.

Per sa mateixa mesura,

no importa que mos ho donin,

p’ro al manco que subvencionin

es cinema i sa cultura.

Los vales de consumo del Consell, para las primeras 10.000 personas que se apunten
Los cines Ocimax de Maó vuelven a la actividad el próximo 2 de julio

Leave a Reply