Passaport covid

Es paper serà exigit

si s’acte és de gernació,

i tindrem s’obligació

de dur es passaport covid;

i que prest no sigui inscrit

dins de sa constitució…

(ah, no, açò sí que no,

que tenim qualque partit

que està dins sa negació).

.

Sa igualtat qui camina

cap enrera com es cranc,

que ara tendrà es bus de franc

sa joventut mallorquina,

i aquí? vam qui ho endevina:

mos tenen sempre a l’enfang.

.

Balears quiere exigir el pasaporte covid para asistir a grandes actos
Los menores de 16 años viajarán gratis en transporte público, pero solo en Mallorca

Leave a Reply