Restriccions, ara sí

Es Govern qui no fa call,

tan prest diu sí com no,

perquè sa corba en qüestió

no se’n va mai per avall,

i alerta de tenir un fall

que hi ha sa constitució,

i, per no entrar en detall,

sa primera restricció

ara serà prohibir es ball.

.

Ja no és hora de fer s’ase

(per restriccó des cavall)

que, si es virus no fa vasa,

a ca-d’altri que hi hagi es ball,

però es flaons a sa casa.

.

El Govern cambia de postura y ya prepara restricciones para frenar la nueva ola
Es Mercadal pide apoyo a la Guardia Civil y prohíbe el baile en conciertos

Leave a Reply