A 300 per dia

Menorquins, cosa mos falla,

massa mos hem confiat,

ja ho vèiem tot vacunat

i es nostro demble s’encalla,

fins i tot sembla que balla

sa nostra seguretat

que, després de sa medalla,

es bon ritme hem davallat.

.

Menorquins, no és sa manera

si anam a tres-cents per dia,

es estrangers fan més via

quan passen sa carretera.

.

La inoculación de primeras dosis baja a 300 de media diaria en la última semana

Leave a Reply