Poca importació

En aquest procés viral

sembla que ara es covid plora,

poc n’hem importat de fora

a s’illa per fer-mos mal;

no és que sigui molt normal,

p’ro, en tot cas, ja era hora

que, enc que no és fauna ni flora,

guanyi es producte local.

.

Com es dia de sa nit,

ja vol néixer es matí clar,

perquè es dia arribarà

per dir «adéu!» an es covid,

i llavors vendrà s’oblit

igual que en nimfeu romà.

.

Menorca ha importado 192 casos de covid de otras regiones y países
El nimfeu oblidat de Cala Figuera que es degrada

Leave a Reply