Recuperar interiors

Es llargs dies són ‘cabats

i davalla sa calor,

ara hem d’entrar a s’interior

per fer es consum encauats,

i així, en estar hivernats,

farem més recaptació

per poder fer donació

a d’altres comunitats.

.

No és aquesta obligació

sa que aquí hem de mester,

ell tot s’entendrà més bé

si en feim comparació:

és guanyar sa triatló

i dar es premi an es darrer.

.

La restauración urge a recuperar aforo en interiores para la campaña invernal
Balears deberá aportar 309 millones a otras regiones en 2022 pese a su caída de ingresos
Alessio Morellato y Susana Sevillano ganan el Artiem Half Menorca de Fornells

Leave a Reply