Verge del Toro

Reformar és cosa confusa

que es fa a la greu manera,

perquè són tants d’anys d’espera

que sa inversió és profusa…

Verge del Toro ho lidera

començarà sense excusa,

i a vam si ara hi van darrera

posar bé sa carretera

i sa base de s’Enclusa.

.

Pes fems no torcem es braç,

p’ro fa falta cada dia,

que és falta de cortesia

no reciclar cada envàs,

idò perquè en faguem cas

feim falta d’ortografia.

.

La obra de reforma interior del ‘Verge del Toro’ está a punto para su licitación
Marketing con errata, en busca de la reacción

Leave a Reply