Plusvàlua

Es ajuntaments inscrits

han perdut tot es seu fat,

quan s’impost han anul·lat

sa plusvàlua ela ha ferits,

perquè amb tots aquests envits

qui se veu més afectat?

ni cap govern ni s’Estat:

sempre ho paguen es petits.

.

Tot en mans des magistrats

que es Constitucional cou,

si s’Ajuntament no es mou

es compten seran minvats,

prest es veuran rossegats

com són ses barques de bou.

.

Los ayuntamientos pierden casi un 5 % de sus ingresos sin la plusvalía
Las barcas de arrastre de Ciutadella agotan su cupo de días y una ya ha parado

Leave a Reply