No hi ha restriccions

noviembre 18th, 2021

No hi ha restricció urgent,

ningú serà confinat:

vacunat, no vacunat

es tractaran igualment,

que amb tota casta de gent

seguirem amb sa igualtat

així com sempre ha estat

amb migrant i resident.

.

Com també tractam iguals

turista i resident,

per açò és que Foment

subvenciona es Principals.

.

Però no cerquen es mal,

que qui no troba consol

deu esser perquè no vol

que amb tot feim sa part igual,

que  farem municipal

un altre camp de futbol.

.

El Govern es contrario a aplicar restricciones a los no vacunados
Més per Menorca exige explicaciones por los fondos públicos para los actos de Los 40
El Ayuntamiento de Maó ofrece 1,8 millones por la compra de San Carlos

Connexions

noviembre 17th, 2021

Sa connexió és sa queixa,

per açò sempre s’implora…

Tenim Nadal ben devora

p’ro s’estiu mos fa renéixer;

i es que Menorca s’engreixa

de connexions en bona hora,

en tendrem més cap a fora

que no dins s’illa mateixa!

.

Mos connectam amb sa pluja,

i es pagesos satisfets,

ho indiquen tots es fets,

així omplirem sa tremuja,

emperò també amb sa puja

connectam per fer més tests.

.

El aeropuerto tiene ya 65 conexiones programadas para la temporada 2022
Noviembre roza el récord de lluvia, salva los pastos y alivia al sector agrario
El repunte de positivos obliga a las UVAC a realizar unas 350 PCR al día

Marisc

noviembre 16th, 2021

Gloriosa santa Cecília,

cantau en el món on visc!

que Nadal queda llemisc

ben igual que sa vigília,

perquè, que corre més risc?

un Nadal sense família

o un Nadal sense marisc?

.

Com a Cuba, amb sa guerra,

es pescador se sotmou,

no surt sa barca de bou

que pescar a la mar s’esguerra,

emperò es meu cor s’aferra

a trobar un recurs més nou,

perquè amb tot lo que mos plou

prest podrem pescar en terra.

.

El Mercat del Peix de Ciutadella se queda sin marisco local por Navidad
Podemos rompe el acuerdo político por la libertad en Cuba
Llueve sobre mojado: Menorca sigue en alerta por lluvias y mala mar

Més plaques

noviembre 15th, 2021

Menorca, plena de taques

fosques per crear energia,

que en es futur, qualque dia,

el camp serà ple d’estaques,

ell ja no veurem més vaques

per canviar sa fesomia,

i el món de la pagesia

farà pastura amb ses plaques.

.

Per plaques res s’escatima

i ja va bé es seu augment,

s’actuació des present

perquè no barati es clima,

però tal volta hi ha gent

que té sa vida un poc prima

i s’ajut també és urgent.

.

El mayor proyecto solar de Menorca se hará en Maó y costará 58 millones
Los Servicios Sociales reparten 1,3 millones en ayudas urgentes

Borrasques

noviembre 14th, 2021

Sa Blas ha durat estona

i ha tocat de forma plena,

però enc que ompli sa vena

es covid molt més mo’n dona,

que si comptam cada ona

ara ja ve sa sisena,

i sols sembla que remena

de borrasques sa segona.

.

Encara que fa destrosses,

que fa vent, fa fred i plou,

noltros cercarem redosses

amb un negoci més nou,

que es nostro interès se mou

per un turisme de noces.

.

Blas deja paso a otra borrasca a partir de este domingo
Las búsquedas 'on line' para casarse en Menorca se triplican respecto a 2020

Inflació

noviembre 13th, 2021

Valgui sa comparació…

Quan pugen es passatgers

és bo sols per as sector

d’empresaris i hotelers;

i, llavonces, al revés,

quan mos puja sa inflació

és dolent, no es pot dir més,

per tota sa població.

.

Per afluixar un poc es mal

entre s’excés i ses sobres,

es volen fer bones obres

només pes fet cultural,

que sa distància social

augmenta entre rics i pobres.

.

El movimiento de pasajeros de octubre supera las cifras de 2019
La inflación se desboca un 5,6 % en las Islas a las puertas de la Navidad
La 'Distancia social' de Menorca, plasmada en una exposición con 27 artistas

Renda

noviembre 12th, 2021

Es mal crema com es foc

després de viure en s’excés,

sa renda està en retrocés

quan es virus entra en joc,

tal vegada m’equivoc,

però en tot aquest procés

sempre hi sol perdre més

sa gent que cobra més poc.

.

Quan mos donen carta blanca,

es dubte no té mesura,

tecnologia o cultura,

saltam d’una a altra branca;

idò, qu`e hem de fer amb Sa Tanca?

Sembrar alls o fer pastura?

.

La renta per cápita de los menorquines retrocede 5.500 euros por la crisis de la covid-19
Las opciones de los grupos políticos de Sant Lluís para Sa Tanca

Proveïment

noviembre 11th, 2021

Amb es nostro aïllament

no ho tenim gens aclarit,

a voltes és un profit,

d’altres un inconvenient;

però ara, què és més urgent?

o normalitzar es covid

o normalitzar es regit

des nostro proveïment?

.

Sabem que es comerç és lliure,

però a vegades fa mal,

hi ‘via, amb es temporal,

s’oportunitat d’escriure

a veure si podem viure

amb es producte local.

.

El abastecimiento de Menorca tardará todavía dos días en normalizarse

 

Sense límits

noviembre 10th, 2021

Se debat as Parlament

sant Joan… ara ja va?

Pes transport s’ha de votar

i es vot és prou contundent,

de vaixells n’hi pot ‘ver cent

que no es poden limitar,

però es limita sa gent

que vol davallar an Es Pla.

.

No se pot encobeir

que sa decisió mos rasca,

i mos posarem sa tasca:

com ho podem aclarir,

ei! i si tornàs venir

per sant Joan sa borrasca?

.

La limitación de barcos por Sant Joan topa en el Parlament con un contundente rechazo
Los puertos de Maó y Ciutadella reabren: Menorca vuelve a estar comunicada por mar

Tutelats

noviembre 9th, 2021

Quatre joves de carrer…

Aquest grupet que ha robat,

era per necessitat?

o  no ho ‘via de mester…

A ningú no jutjaré

que, sigui o no tutelat,

dins sa nostra societat

moltes coses no feim bé.

.

Perquè no podem fingir

amb es titular posat,

que hora de sa veritat

qui voldria aquest destí…

que ningú vol que es seu fill

arribi a ser tutelat.

.

Dos de los detenidos por la oleada de robos son menores de la Casa de la Infancia